REGULAMIN WYCIECZEK Z BILETEM

Regulamin wycieczek z biletem

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin stanowi regulamin wycieczek z biletem.
 2. Uczestników wydarzeń, zwanych dalej uczestnikami, obowiązuje znajomość poniższego regulaminu i bezwzględne stosowanie się do jego postanowień.

§2 Postanowienia dotyczące wszystkich wycieczek z biletem

 1. Uczestnicy przychodzą na  wyznaczone  miejsce zbiórki  co  najmniej  15  minut  przed rozpoczęciem. Czas ten przewidziany jest na odbiór biletów i dokonanie opłaty przy płatności przy odbiorze biletu.
 2. Niestawienie się uczestnika  w  tym  czasie jest  równoznaczne  z  jego  rezygnacją z  uczestnictwa  w  wydarzeniu z  winy  Uczestnika, a Uczestnik nie ma prawa żądania od Organizatora odszkodowania z tego tytułu, ani zwrotu wpłaconych pieniędzy.
 3. Uczestników obowiązuje ubiór dostosowany do warunków pogodowych. Prosimy o odpowiednie przygotowanie się do wydarzenia.
 4. Organizator wydarzenia nie ponosi  odpowiedzialności  za  bezpieczeństwo  uczestników  w  drodze  na zbiórkę przed wycieczką i w drodze do domu po powrocie z wycieczki.
 5. Wszystkich uczestników obowiązuje  zasada  wzajemnej  życzliwości  oraz  pomagania sobie w trudnych sytuacjach.
 6. Podczas przejścia pieszego uczestnicy nie wyprzedzają przewodnika.
 7. Wszystkich uczestników wycieczek obowiązują przepisy dotyczące poruszania się po drogach publicznych.
 8. Samodzielna rezygnacja z wydarzenia w trakcie jego trwania jest  równoznaczne  z  jego  rezygnacją z  uczestnictwa  w  wydarzeniu z  winy  Uczestnika, a Uczestnik nie ma prawa żądania od Organizatora odszkodowania z tego tytułu, ani zwrotu wpłaconych pieniędzy.
 9. Za bezpieczeństwo nieletnich odpowiadają ich prawni opiekunowie.
 10. Ze względu na fakt, iż wydarzenia te związane są zazwyczaj z przejściem pieszym, osoby zgłaszające się mają świadomość swoich możliwości zdrowotnych i kondycyjnych i podejmują decyzję uczestnictwa na własną odpowiedzialność.
 11.  O przebiegu trasy decyduje Organizator wydarzenia, dopuszczalne są zmiany jej przebiegu.
 12. Każdy uczestnik wycieczek z biletem wyraża automatycznie zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji wydarzenia.
 13. W trakcie trwania wydarzenia Uczestnik jest zobowiązany stosować się do wskazówek przewodnika oraz do przestrzegania regulaminów obiektów na terenie których się znajdzie.
 14. Znajdowanie się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, oznacza rezygnacje z wydarzenia jest  równoznaczne  z  jego  rezygnacją z  uczestnictwa  w  wydarzeniu z  winy  Uczestnika, a Uczestnik nie ma prawa żądania od Organizatora odszkodowania z tego tytułu, ani zwrotu wpłaconych pieniędzy.
 15. W trakcie trwania wydarzenia Uczestnik jest zobowiązany stosować się do wskazówek przewodnika oraz do przestrzegania regulaminów obiektów na terenie których się znajdzie (muzealne i inne). Organizator wydarzenia zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z winy Uczestnika w trybie natychmiastowym w trakcie jej realizacji, jeżeli Uczestnik utrudnia sprawne lub planowe realizowanie programu wydarzenia i oznacza rezygnacje z wydarzenia z  winy  Uczestnika, a Uczestnik nie ma prawa żądania od Organizatora odszkodowania z tego tytułu, ani zwrotu wpłaconych pieniędzy.
 16. Organizator wydarzenia zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie wydarzenia w przypadku zaistnienia warunków określanych jako „siła wyższa”. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia wydarzenia podany zostanie nowy termin wydarzenia.
 17. W czasie epidemii COVID-19 należy zachować szczególne środki ostrożności. Prosimy o przestrzeganie przepisów. Zachowanie 2 m odległości lub noszenie w czasie wydarzenia maseczki.

 

WYCIECZKI Z CICERONE

W naszej ofercie znajdziesz: wycieczki i spacery po Łodzi. Aby ułatwić znalezienie odpowiedniej wycieczki nasze usługi podzieliliśmy na: wycieczki i spacery po Łodzi, wycieczki autokarowe, gry miejskie. Oferta jest o wiele większa i na tej stronie będą pojawiały się kolejne wydarzenia. W sklepie znajdziesz ofertę wycieczek z biletem, wycieczek i spacerów po Łodzi na prezent, kart upominkowych.

NEWSLETTER

Dodaj subskrypcję, aby wiedzieć wcześniej o wycieczkach i wydarzeniach! Otrzymasz od nas wiadomość maksymalnie raz w miesiącu.
Zawsze możesz się wycofać wpisując swój email i klikając "Rezygnuję"

© 2022 Cicerone Patrycja Czudak
Free Joomla! templates by Engine Templates